Help Center  > บัตรกำนัล

บัตรกำนัล

   คุณสามาถใช้ GoWabi Gift Card ได้สำหรับการจองร้านค้าออนไลน์ใดๆบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เฉพาะสถานที่ และมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันซื้อ

   หมายเหตุ : การสั่งซื้อ GoWabi Gift Card จะไม่ได้เข้าร่วมการรับสิทธิเครดิตเงินคืน